Studio Posture

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vyplněním osobních údajů a jejich odesláním klient potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý a v dobrém zdravotním stavu, který mu umožňuje účastnit se kurzů nebo individuálního cvičení. V případě, že klient zdravotní problémy má, musí doložit souhlas svého lékaře, že se může cvičení účastnit. Nemá-li toto potvrzení a cvičení se přesto zúčastní, koná tak na vlastní riziko a na vlastní zodpovědnost. Klient objednáním kurzu či individuálního cvičení také potvrzuje, že je v dobré kondici a jakýkoliv risk nebo případný úraz na cvičení bere na vlastní zodpovědnost. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Platba za kurz:
Č.ú.: 324086998/0300 VS: bude zaslán po potvrzení rezervace

Pokud se klient v průběhu konání kurzu nemůže z různých důvodů zúčastnit lekce, může si řádně omluvenou lekci 1 den předem po předchozí domluvě nahradit v jiném kurzu v rámci daného období. Zmeškané lekce se do následujícího nového kurzu nepřenášejí.

Zrušení individuální lekce:

  • Méně než 2 hodiny předem – storno poplatek 50%
  • Méně než 12 hodiny předem – storno poplatek 25%