Studio Posture

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Posture s.r.o, Rooseveltova 596/28 IČ: 24699306,
studioposture.cz , dále jen „poskytovatel“

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů přihlášením do služeb poskytovatele souhlasí klient se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli.

Přihlášením do služeb sděluje klient poskytovateli své osobní údaje a to jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a zároveň potvrzuje, že souhlasí s jejich zpracováním. Dále souhlasí s obchodními podmínkami a souhlasí s dodatečným zpracováním svých údajů pro zasílání nabídek služeb.

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových služeb, za účelem zasílání poskytovaných služeb, za účelem plnění smluvních stran, které vznikly přihlášením do služeb poskytovatele, za účelem plnění ostatních zákonných povinností a dále z důvodů účetních a daňových účelů.

Poskytovatel ručí, že veškeré údaje jsou používaný pouze pro vnitřní potřebu poskytovatele. Tyto údaje jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně.

Poskytovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany klienta odvolán dříve.

Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat a to e-mailem: info@studioposture.cz